برچسب:

میرات فرهنگی

2 مطلب

ویرانی میراث فرهنگی با طرح جدید مجلس / بی‌اطلاعی وزیر از طرح نمایندگان

دستورالعملی برای حفاظت از بناهای تاریخی ابلاغ شد