برچسب:

میزان بارندگی

5 مطلب

جزئیات سیل در سیستان و بلوچستان

مردم امروز و فردا از سفرهای غیرضرور پرهیز کنند

تنش آبی در کدام شهرها بیشتر است؟