برچسب:

میزان خسارت

1 مطلب

سیل‌های اخیر ۱۷ میلیارد تومان به شبکه برق آسیب زد