برچسب:

میلیاردرهای جهان

4 مطلب

ورود یک میلیاردر به جهان در هر ۴۸ ساعت

ترامپ در رتبه 766 میلیاردرهای جهان قرار گرفت

اکثر میلیاردهای جهان در آسیا زندگی می‌کنند