برچسب: مینو کیانی‌راد
1 مطلب

رسما سه نرخ ارز، اما عملا ۱۰ الی ۱۲ نرخ داریم / در تصمیمات ارزی معکوس عمل می‌کنیم