برچسب:

مینو کیانی‌راد

1 مطلب

رسما سه نرخ ارز، اما عملا 10 الی 12 نرخ داریم / در تصمیمات ارزی معکوس عمل می‌کنیم