برچسب:

ناامیدی

2 مطلب

ناامیدی، سمّ است / مشکلات نباید جوان را متوقف و ناامید کند / هیچ بهانه‌ای مجوز ناامیدی نیست

محیط زیست اصلی‌ترین قربانی ناامیدی جامعه