برچسب:

نابرابری

5 مطلب

شکاف طبقاتی به اوج دهه ۹۰ رسید

دلایل نابرابری درآمدی در آمریکا از نگاه اکونومیست

فقر چطور در چین کاهش یافت؟

روایت تامل‌برانگیز بلومبرگ از هجرت ثروت

کیک ثروت در 2017 چگونه تقسیم شد؟