برچسب: نابرابری اقتصادی
3 مطلب

شکاف طبقاتی به اوج دهه ۹۰ رسید

تشدید نابرابری در جهان نتیجه آزادسازی اقتصاد