برچسب: نارسایی قلبی
1 مطلب

افزایش ۵ برابری نارسایی قلبی در دیابتی‌ها