برچسب:

ناطق نوری

4 مطلب

خصولتی‌ها امروز شیر بی یال و دم شده‌اند

ناطق نوری به عرصه سیاست بازمی‌گردد؟

ناطق‌نوری تولیت آستان قدس رضوی می‌شود؟

تملق، رودربایستی و ایجاد باندبازی از عوامل اصلی فساد است