برچسب: ناطق نوری
2 مطلب

ناطق‌نوری تولیت آستان قدس رضوی می‌شود؟

تملق، رودربایستی و ایجاد باندبازی از عوامل اصلی فساد است