برچسب: نان صنعتی
4 مطلب

قیمت نان صنعتی افزایش یافت

هر ایرانی سالی ١۶٠ کیلوگرم نان می‌خورد

لزومیان: قیمت نان صنعتی هنوز تغییری نکرده است

۱۴ درصد نان مصرفی کشور، صنعتی است