برچسب:

نان قسطی

6 مطلب

واکنش‌ها به توزیع نان رایگان در مناطق مرکزی تهران

دیوار نان مهربانی/ توزیع نان رایگان در مناطق متوسط‌نشین تهران!