برچسب:

ناوگان تاکسی‌رانی

3 مطلب

کیفیت پایین خودروها دامن تاکسی‌داران را هم گرفت

گره کور نوسازی تاکسی‌های فرسوده