موضوعات داغ:
برچسب: ناوگان حمل‌و‌نقل
8 مطلب

آخرین اقدامات دولت برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای

نوسازی افزون بر ۱۹ هزار اتوبوس شهری در سال ۹۷

عزم دولت دوازدهم برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی