برچسب:

ناوگان فرسوده

3 مطلب

تعلل ۲ ساله رجا برای تعمیر واگن‌های فرسوده

آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین