برچسب:

ناو هواپیمابر

4 مطلب

ناو آمریکایی از خاورمیانه رفت

ناو آبراهام لینکلن به خلیج فارس رسید