برچسب:

نجومی بگیران

3 مطلب

حقوق‌ بگیر نجومی در دولت نداریم

چند کارمند دولت حقوق نجومی‌ می‌گیرند؟

آخرین آمار نجومی‌بگیران