موضوعات داغ:
برچسب: نخریدن کالای گران
1 مطلب

نخریدن کالا حرکت درستی است