موضوعات داغ:
برچسب: نخل
2 مطلب

کشاورزی خرمشهر ۱۴۶ میلیارد ریال خسارت دید

گرما ۱۱۲ نخل در قصرقند را سوزاند