برچسب:

نخل

2 مطلب

کشاورزی خرمشهر ۱۴۶ میلیارد ریال خسارت دید

گرما 112 نخل در قصرقند را سوزاند