برچسب:

نرخ اشتغال

7 مطلب

آیا ربات‌ها می‌توانند جایگزین نیروی کار شوند؟

تشکیل مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین در تهران

وضعیت اشتغال در اروپا؛ سوئد رکورددار است

ماندگاری نیروی کار چند سال است؟

رشد اقتصادی آمریکا پویا نیست