برچسب:

نرخ باروری

4 مطلب

زاد و ولد در کدام استان‌ها بیشتر است؟

کاهش ۱۹ درصدی میزان باروری در ایران / پیری جمعیت در ایران چقدر جدی است؟

برنامه‌های دولت ژاپن برای مدیریت جمعیت سال‌خورده