برچسب:

نرخ بیکاری در زمستان

2 مطلب

افزایش نرخ بیکاری در مردان / خروج ۲۱۰ هزار شاغل از بخش کشاورزی و صنعت