برچسب: نرخ تورم ۱۲ ماهه
2 مطلب

نرخ تورم به ۳۰ درصد رسید

جدول تغییرات ۳۱ ماهه نرخ تورم