برچسب: نرخ دلار 4200 تومانی
4 مطلب

دلار دولتی به ۴۳۰۰ تومان رسید

نرخ رسمی دلار ۴۲۰۹ تومان شد

دلار ۴۲۰۰ تومانی تکان خورد