برچسب:

نرخ رشد اقتصادی ایران

2 مطلب

شوک نفتی به رشد؛ افت ۸درصدی نرخ رشد