برچسب:

نرخ عوارض

7 مطلب

نرخ عوارض مسافری افزایش می‌یابد؟

عوارض آزادراه‌های دولتی ۱۴۰ درصد افزایش یافت

افزایش ۲۱ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها

نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش می‌یابد