برچسب:

نرخ مشارکت

5 مطلب

آمارهایی از مشارکت در انتخابات شوراهای تهران

کاهش ۱٫۲ درصدی نرخ بیکاری / نرخ بیکاری چگونه در پاییز کاهش یافت؟

در کدام کشورها مردم پس از 65 سالگی کار می‌کنند؟