برچسب:

نسبت کفایت سرمایه

4 مطلب

زیان ۳ هزار میلیارد تومانی سومین بانک بزرگ بورسی

بدهی‌های بانک دی بیشتر از دارایی‌هایش شد / زیان یک بانک به اندازه سرمایه تاسیس ۲ بانک!

سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد

فراخوان بانک‌ها به افزایش سرمایه