برچسب:

نشست زمین

3 مطلب

خطر! این‌جا خانه نخرید

خیابان مصطفی خمینی به دلیل احتمال نشست زمین بسته شد