موضوعات داغ:
برچسب: نشست زمین
3 مطلب

خطر! این‌جا خانه نخرید

خیابان مصطفی خمینی به دلیل احتمال نشست زمین بسته شد