برچسب:

نظام سلامت

7 مطلب

مرگ ۱۲۸ هزار نفر در سال بر اثر بلایای طبیعی

هشدار درباره کاهش کیفیت خدمات پزشکی

مرگ ۵۸ هزار ایرانی به دلیل مصرف سیگار

دخل و خرج نظام سلامت در سال 97

تصویب استفاده از منابع فاینانس در برنامه ششم توسعه