برچسب:

نقدنیگی

1 مطلب

نقدینگی در سال آینده چقدر رشد می‌کند؟ / ادامه سیاست‌های تورم‌زا بانک مرکزی