موضوعات داغ:
برچسب: نقدینگنی
1 مطلب

هشدار رشد شدید نقدینگی به دنبال عملیات بازار باز / احتمال بروز تورم چقدر جدی است؟