برچسب:

نقل و انتقال پول

3 مطلب

افزایش سقف انتقال کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان

تراکنش‌های بدون کد ملی از اوایل بهمن پذیرش نمی‌شوند

جبران هزینه اضافه انتقال پول توسط دولت