برچسب:

نقل و انتقال پول

2 مطلب

تراکنش‌های بدون کد ملی از اوایل بهمن پذیرش نمی‌شوند

جبران هزینه اضافه انتقال پول توسط دولت