برچسب:

نمادهای پتروشیمی

2 مطلب

بازگشت بورس به مدار صعودی / استقبال دوباره از سیمانی‌ها

آیا سهام پتروشیمی‌ها قابل اتکا هستند؟