برچسب:

نمایشگاه کار

6 مطلب

وزیر کار بالاخره به نمایشگاه کار رفت

حضور یک بازیگر در نمایشگاه کار

روایتی تصویری از روز نخست نمایشگاه جابکس