برچسب: نماینده ایذه
2 مطلب

دستاوردهای برجام در نفت قابل کتمان نیست

انتقاد نماینده ایذه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری