برچسب:

نوبخت

49 مطلب

حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان / دولت با افزایش قیمت دلارمخالف است

نباید برخورد شعاری با خواسته بخش خصوصی شود

اصلاح نظام بانکی با اقدام مشترک دولت و مجلس /سه درصد فیش های حقوقی نامتعارف است

برکناری ۱۳مدیر ارشد دولتی/ بانک ها خود را اصلاح کنند