برچسب:

نوسازی ناوگان

5 مطلب

واردات کامیون آزاد شد

جزئیات وام ۴۰ میلیونی تاکسیرانان

تشكيل كارگروه بررسی وضعيت مشتريان طرح نوسازی ناوگان در شركت سايپاديزل

سایه سنگین نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان