برچسب: نوسازی ناوگان
2 مطلب

تشکیل کارگروه بررسی وضعیت مشتریان طرح نوسازی ناوگان در شرکت سایپادیزل

سایه سنگین نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان