برچسب:

نوسانات نرخ دلار

4 مطلب

دلار جهانی بالا رفت

بانک مرکزی دلار را ارزان کرد یا بیماری ترامپ؟

کم فروشی به بهانه گرانی و نبود مواد اولیه

اگر خودروهای ما داخلی است پس انگیزه گرانی آن چیست؟