برچسب:

نوسانات نرخ دلار

2 مطلب

کم فروشی به بهانه گرانی و نبود مواد اولیه

اگر خودروهای ما داخلی است پس انگیزه گرانی آن چیست؟