برچسب:

نیروهای آمریکا

2 مطلب

۴۰۰ سرباز آمریکایی در سوریه می‌مانند

آماده‌باش نیروهای آمریکا در خلیج فارس