برچسب:

نیروهای آمریکایی

4 مطلب

آمریکا طبق توافق با بغداد، عراق را ترک می‌کند