برچسب:

نیروگاه‌های تجدیدپذیر

6 مطلب

نصب۷۰۰ مگاوات نیروگاه ­تجدیدپذیر در کشور

اشتغال نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان دولت به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد