برچسب: نیروگاه‌های حرارتی
9 مطلب

نیاز ۷ هزار میلیارد تومانی برای تامین نیاز مصرف برق کشور