برچسب:

نیروگاه آبی

3 مطلب

هفته‌ سخت مردادماه برای صنعت برق

آتش کم‌آبی دامن نیروگاه‌ها را گرفت