برچسب:

نیروگاه اراک

1 مطلب

تولید ۴۱۰۰ گیگاوات ساعت انرژی در نیروگاه شازند