برچسب:

نیروگاه اصفهان

2 مطلب

برق نوبت‎بندی شد

افزایش ۳۰۰۰مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌ها