برچسب: نیروگاه برقابی
2 مطلب

برنامه قیمتی دولت برای برق

کاهش ۳۳ درصدی ورود آب به مخازن سدها