برچسب:

نیروگاه برق‌آبی

13 مطلب

کشتی شکسته برق‌ آبی‌ها و چشم انتظاری نیروگاه‌ها برای پول

برق‌آبی‌ها زنده می‌شوند؟

سدهای کشور تشنه‌اند

کاهش 33 درصدی ورودی آب به سدهای کشور

چه کسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟

بارش‌ها ۲۶ درصد افت کرد

66 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند

تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نصف می‌شود

سد سردشت آبگیری شد