برچسب: نیروگاه سیکل ترکیبی
3 مطلب

افزایش تولید برق برای پیک ۹۸

ارزان‌ترین نوع انرژی در کشور تجدیدپذیرها هستند

چارچوب حمایت از تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی