برچسب:

نیروی کار خارجی

2 مطلب

شرایط اعزام ٥‌ هزار نیروی کار ایرانی به سه کشور

تقاضا برای نیروی کار خارجی در کدام کشور بیشتر است؟